باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی

10

ثنا خدا وقانون / 10

پست
دریافت کننده بیرونی (قدرتی زن)
تاریخ تولد
۱۳۸۰/۳/۵
محل تولد
ارومیه
ملیت
ایران

وزن
0کیلوگرم
قد
0سانتی متر
بیوگرافی: . . . .