باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی

14

فاطمه بیگدلی / 14

پست
دریافت کننده بیرونی (قدرتی زن)
تاریخ تولد
۱۳۷۸/۱۰/۱۹
محل تولد
خدابنده
ملیت
ایران

وزن
0کیلوگرم
قد
0سانتی متر
بیوگرافی: . . . .