باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی

6

حسام بخششی / 6

پست
سرعتی زن (قطر لیبرو)
تاریخ تولد
۱۳۶۳/۱/۱
محل تولد
تهران
ملیت
ایران

وزن
100کیلوگرم
قد
202سانتی متر
حسام بخششی
بیوگرافی: . . . .