باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی

7

حمزه زرینی / 7

پست
دریافت کننده بیرونی (قدرتی زن)
تاریخ تولد
۱۳۶۴/۷/۲۶
محل تولد
تهران
ملیت
ایران

وزن
100کیلوگرم
قد
198سانتی متر
حمزه زرینی
بیوگرافی: . . . .