باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی

13

بابک موسوی / 13

پست
دریافت کننده بیرونی (قدرتی زن)
تاریخ تولد
۱۳۷۶/۱/۱۹
محل تولد
جلفا
ملیت
ایران

وزن
85کیلوگرم
قد
193سانتی متر
بابک موسوی
بیوگرافی: . . . .