باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی

|

  no avatar

  مهدی حاتمی

  سرمربی

  no avatar

  مهدی محمدپور

  مربی

  no avatar

  میرمعصوم حسینی

  سرپرست

  no avatar

  فرهاد ایمانی

  تدارکات

  no avatar

  ابراهیم پور مهدی

  مدیر تیم